zebranie z nowymi rodzicami

UWAGA RODZICE 

DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W dniu 12.06.2024r. (środa) o godz. 16.00

odbędzie się w przedszkolu

ZEBRANIE INFORMACYJNE z Dyrektorem placówki,

na którym przekazane zostaną najważniejsze wiadomości

oraz termin zajęć adaptacyjnych.                                                                    

Serdecznie zapraszamy