RODO

Dane o Inspektorach:

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Falborska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Kamila Kutyła – Szpindler

 kontakt iod@dbfo-ochota.waw.pl

bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

Informacje do zapoznania się w kontekście ochrony danych osobowych (RODO) w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70:

klauzula informacyjna

Imprezy otwarte

Deklaracja-dostępności(1)

Klauzula informacyjna – fb

Polityka prywatności

Polityka cookies

Procedura dotycząca realizacji praw osób fizycznych