ankieta 2

PILNE – ankieta nr 2
 
Drodzy Rodzice, na adresy e-mail została wysłana do Państwa ankieta nr 2 przygotowana przez Biuro Edukacji
dotycząca chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID -19 w kolejnych tygodniach działalności placówki.
Prosimy o PILNE wypełnienie przez WSZYSTKICH RODZICÓW dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i odesłanie ankiety na adres dyrektora placówki.

Procedury COVID – 19

Szanowni Rodzice,

Poniżej przekazujemy Państwu Procedury obowiązujące w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70

od dnia 18 maja 2020r. do odwołania.

 

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie.

 

Procedura organizacji opieki P70

Załączniki do procedury organizacji opieki P70

Procedura postępowania prewencyjnego P70

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego-1

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

Procedura podejrzenia zakazenia P70

                                                                                    Dyrektor Przedszkola

                                                                         Dorota Potocka

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakładce WAŻNE INFORMACJE – REKRUTACJA 2020/2021 podajemy wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

 Informacja będzie również dostępna dla Rodzica w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 

konkurs

Szanowni Państwo,

6 maja br. w dniu Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił KONKURS !!!

 

” Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” to hasło konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, który podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 6 lat, od 7 do 11 oraz od 12 do 15 lat.

Prace oceni komisja konkursowa, a trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone.

Na zwycięzców czekają m.in. maskotki krokodylka Tirka, zestawy edukacyjne, odblaskowe oraz wiele innych, przydatnych gadżetów.

Wystarczy przesłać przygotowaną przez siebie pracę na adres: konkurs@gitd.gov.pl do 5 czerwca.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie Państwo na stronie (https://gitd.gov.pl/edukacja/konkurs/).

Konkurs wpisuje się w naczelną zasadę obchodzonego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – promujemy bezpieczeństwo i dobre praktyki drogowe!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice

W dniach od 6 do 15 maja 2020r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 zawiesza zajęcia na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych GIS obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Jednocześnie informuję, iż w okresie, gdy działalność przedszkola jest zawieszona nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod                  i technik kształcenia na odległość.

Aktualizacja – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2

Ankieta BE

PILNE – ankieta
 
Drodzy Rodzice, na adresy e-mail została wysłana do Państwa ankieta przygotowana przez Biuro Edukacji
dotycząca chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID -19.
Prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety na adres dyrektora placówki do dnia 05.05.2020r. (wtorek).

list Prezydenta m.st.Warszawy

Drodzy Rodzice, poniżej przekazujemy Państwu list Prezydenta m.st.Warszawy:

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl,

www.um.warszawa.pl

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków

29 kwietnia br. na konferencji prasowej pan Premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu z dniem 6 maja żłobków i przedszkoli. Jednak, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas konferencji ostateczną decyzję o otwarciu przedszkola powinien podjąć samorząd, uwzględniając rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

Decyzja o otwarciu przedszkoli zapadła nagle, nie była konsultowana z samorządami. Czas w jakim podjęto decyzję oraz przerzucenie przez rząd odpowiedzialności na organy prowadzące i dyrektorów placówek jest nieodpowiedzialne. Nie mamy odpowiednich instrumentów pozwalających ocenić czy sytuacja w m.st. Warszawie jest bezpieczna, nie posiadamy również właściwych służb mogących wspomóc nasze przedszkola w organizacji pracy w czasie epidemii. Żaden dyrektor przedszkola ani pracownik samorządowy nie jest ekspertem w dziedzinie chorób zakaźnych.

Jako samorząd stanęliśmy wobec niezwykle trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Do warszawskich przedszkoli uczęszcza blisko 57 tys. dzieci. Pracuje w nich ponad 13,5 tys. nauczycieli i pracowników. To ich zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu.

Wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są bardzo ogólne . Budzą wiele wątpliwości dotyczących właściwych warunków pozwalających zapewnić bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli.

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem I l etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana będzie wrócić do obowiązków zawodowych, pilnie zwróciliśmy się do Premiera RP z apelem o doprecyzowanie zasad organizacji opieki w przedszkolach i przygotowanie aktu prawnego stanowiącego jednolity wykaz działań niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków organizacji opieki.

Szanowni Państwo, tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ponad 73 tysięcy warszawskich dzieci, ich rodziców i opiekunów, oraz zdrowie i bezpieczeństwo ponad 16 tysięcy pracowników żłobków i przedszkoli. Przerzucanie na dyrektorów placówek i organy prowadzące, nie tylko zapewnienia warunków sanitarnych ale ich określenie jest nieodpowiedzialne. Nikt z nas, żaden dyrektor placówki, nie jest ekspertem od koronawirusa.

Zwracam uwagę, że trudno wymagać od małych dzieci przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym zachowania wymaganej odległości, noszenia maseczek, stąd też rodzice muszą mieć pełną świadomość odpowiedzialności za potencjalne negatywnie skutki podjętej decyzji.

Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym wzrostem liczby zachorowań. Rodzice winni mieć pełna wiedzę i świadomość ryzyk związanych z posłaniem dziecka do żłobka lub przedszkola.

Wszystkich Państwa pragnę zapewnić, że wraz z uzyskaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby najmłodsi warszawiacy mogli jak najszybciej skorzystać z opieki w naszych przedszkolach w bezpiecznych dla nich warunkach.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Trzaskowski

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń

związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego

przedszkola w bieżącym roku szkolnym nie będą prowadziły tzw. „dyżurów wakacyjnych”.

Zgodnie z zamieszczoną na stronie Biura Edukacji informacją,

jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych,

to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola.

Przez okres 2,5 tygodnia placówka pozostanie zamknięta.

O terminie funkcjonowania placówki w okresie wakacyjnym zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po jego ustaleniu.

Nauczenie na odległość cd

DRODZY RODZICE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  od dnia 27.04.2020r. do dnia 24.05.2020r. nauka realizowana będzie na odległość.

                                          Dyrektor

                                                    Dorota Potocka