zajęcia adaptacyjne

Zapraszamy wszystkie, przyjęte na nowy rok szkolny, dzieci wraz z JEDNYM rodzicem, na spotkanie adaptacyjne w ogrodzie przedszkolnym, które odbędzie się w dniu 26.08.2020r. (środa) o godz. 10.00

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce

Ważne informacje – Adaptacja w przedszkolu.

Dorota Potocka

Dyrektor Przedszkola

Dyplom

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek 2020”

ankieta dla Rodziców na wakacje

Drodzy Rodzice, na adresy e-mail została wysłana do Państwa ankieta
dotycząca chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID -19 w kolejnych tygodniach działalności placówki.
Prosimy o wypełnienie przez WSZYSTKICH RODZICÓW dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i odesłanie ankiety na adres dyrektora placówki do 18.06.2020r.

ankieta 2

PILNE – ankieta nr 2
 
Drodzy Rodzice, na adresy e-mail została wysłana do Państwa ankieta nr 2 przygotowana przez Biuro Edukacji
dotycząca chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID -19 w kolejnych tygodniach działalności placówki.
Prosimy o PILNE wypełnienie przez WSZYSTKICH RODZICÓW dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i odesłanie ankiety na adres dyrektora placówki.

Procedury COVID – 19

Szanowni Rodzice,

Poniżej przekazujemy Państwu Procedury obowiązujące w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70

od dnia 18 maja 2020r. do odwołania.

 

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie.

 

Procedura organizacji opieki P70

Załączniki do procedury organizacji opieki P70

Procedura postępowania prewencyjnego P70

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego-1

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

Procedura podejrzenia zakazenia P70

                                                                                    Dyrektor Przedszkola

                                                                         Dorota Potocka

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakładce WAŻNE INFORMACJE – REKRUTACJA 2020/2021 podajemy wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

 Informacja będzie również dostępna dla Rodzica w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 

konkurs

Szanowni Państwo,

6 maja br. w dniu Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił KONKURS !!!

 

” Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” to hasło konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, który podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 6 lat, od 7 do 11 oraz od 12 do 15 lat.

Prace oceni komisja konkursowa, a trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone.

Na zwycięzców czekają m.in. maskotki krokodylka Tirka, zestawy edukacyjne, odblaskowe oraz wiele innych, przydatnych gadżetów.

Wystarczy przesłać przygotowaną przez siebie pracę na adres: konkurs@gitd.gov.pl do 5 czerwca.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie Państwo na stronie (https://gitd.gov.pl/edukacja/konkurs/).

Konkurs wpisuje się w naczelną zasadę obchodzonego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – promujemy bezpieczeństwo i dobre praktyki drogowe!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice

W dniach od 6 do 15 maja 2020r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 zawiesza zajęcia na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych GIS obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Jednocześnie informuję, iż w okresie, gdy działalność przedszkola jest zawieszona nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod                  i technik kształcenia na odległość.

Aktualizacja – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2