Opłaty / formularze

Odpłatność za przedszkole od 1 września 2023r.

Wysokość opłat:


Stawka żywieniowa: (opłacana „z góry”, w miesiącu poprzedzającym)
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017r.

– 15 zł (3 posiłki)
– 12 zł (2 posiłki)

Rada Rodziców – wg oświadczenia rodzica

Terminy opłat :

Opłat należy dokonywać na konta bankowe do 10 dnia każdego miesiąca. Numery kont znajdują się na stronie internetowej przedszkola oraz u kierownika gospodarczego. Opłaty zbierane są w wyjątkowych przypadkach gotówką przez kierownika gospodarczego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobom płacącym na konta bankowe kierownik gospodarczy przekazuje wysokość opłat w pierwszych dniach miesiąca. Prosimy o dokładne opisywanie przelewów.

Odpisy:
Żywienie – dni nieobecności dziecka odpisujemy – zwracamy, przy kolejnej opłacie za przedszkole, z wyjątkiem niezgłoszonego pierwszego dnia nieobecności. Jeżeli jednak rodzic zawiadomi przedszkole w dniu poprzedzającym lub w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9.00, że dziecko będzie nieobecne, odpisujemy również pierwszy dzień nieobecności.

Formularze do pobrania:

Numery konta – pobierz
Upoważnienie do odbioru –oświadczenie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-2023-2024