Plan pracy

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Realizacja projektu „Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka” poprzez realizację programu własnego „Bezpieczne dzieciństwo”.

Główne zadania:

 1. Uwrażliwienie dzieci na konieczność bezpiecznego zachowania w domu, przedszkolu i na ulicy.
 2. Zdawanie sobie sprawy przez dzieci z konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Wdrażanie do bezpiecznych kontaktów z przyrodą.
 4. Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w kontakcie z dorosłymi.
 5. Wyrabianie w dzieciach umiejętności właściwego postępowania w wypadku zagrożeń.
 6. Wyrabianie zaufania do pracowników służb mundurowych i służb zdrowia.
 7. Znajomość numerów telefonów alarmowych.

Tematyka kompleksowa do realizacji – jeden, dowolny tydzień każdego miesiąca.

                               Wrzesień: Bezpieczny w przedszkolu

                               Październik: Bezpieczny w domu

                               Listopad: Bezpieczny na ulicy

                               Grudzień: Bezpieczne zabawy zimą

                               Styczeń: Niebezpieczne substancje

                               Luty: Jak bezpiecznie lubić zwierzęta?

                               Marzec: Bezpieczny w kontakcie z dorosłymi

                               Kwiecień: Ludzie, którzy pomagają żyć bezpiecznie

                               Maj: Niebezpieczne w przyrodzie

                               Czerwiec: Bezpieczne wakacje

 Kontynuacja przedsięwzięcia „Mali Kucharze” w gr. III i IV:

 1. samodzielne przygotowywanie raz w miesiącu przez dzieci podwieczorku,
 2. wdrażanie do higieny w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków,
 3. zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy.

2. Realizacja projektu „Twórczy i aktywny przedszkolak” poprzez:

 • realizację tematyki kompleksowej „Żyję zdrowo – kolorowo”

Główne zadania:

 1. Uświadamianie dzieciom wagi zdrowego trybu życia.
 2. Rozbudzanie kreatywności, aktywności i fantazji u dzieci.
 3. Wdrażanie do codziennego ruchu, pobytu na świeżym powietrzu i uprawiania sportów, rozumienie wpływu ruchu na zdrowie.
 4. Dbanie o zapewnienie dzieciom warunków dla relaksu, wyciszenia i higieny psychicznej. Uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Wdrażanie do dbania o słuch i wzrok.
 5. Pokazywanie dzieciom innego sposobu na spędzania czasu wolnego jako przeciwieństwo siedzenia przed telewizorem, komputerem.
 6. Budowanie poczucia integracji społeczności przedszkolnej poprzez wspólną „kolorową” zabawę.

Tematyka kompleksowa do realizacji – pierwszy tydzień każdego miesiąca poczynając od października:

Październik:   pomarańczowy

Listopad:     brązowy

Grudzień:     czerwony

Styczeń:      biały

Luty:        niebieski

Marzec:      fioletowy

Kwiecień:     zielony

Maj:         żółty

Czerwiec:     „wszystkie kolory świata”

Zachęcanie rodziców do przebierania dzieci w ubranie lub element ubrania w danym kolorze – w każdy poniedziałek, w pozostałe dni w miarę możliwości.

 • realizację programu „Kolorowa matematyka”

Główne zadania:

 1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej
 2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 4. Stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
 5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

Tematyka kompleksowa do realizacji – jedne zajęcia w tygodniu, utrwalanie wprowadzonych pojęć w ciągu całego tygodnia i miesiąca

Październik:    „Wesołe zabawy – orientuję się w przestrzeni”  

Listopad:          „Poznajemy i dostrzegamy figury geometryczne w  otoczeniu – intuicje  geometryczne”

Grudzień:         „Klasyfikowanie wg określonych cech, szeregowanie, zbiory”

Styczeń:           „Rytm i rytmiczna organizacja czasu, przyswajanie określeń czasu”

Luty:               „Kształtowanie umiejętności liczenia: przeliczanie, dodawanie, odejmowanie”

Marzec:         „Pomiar długości, szerokości i wysokości – nabywanie umiejętności, określanie i dokonywanie pomiarów”      

Kwiecień:      „Pomiar ciężkości i pojemności – nabywanie umiejętności określania i pomiaru”

Maj:               „Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur”

Czerwiec:      „Powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności  matematycznych”.

Aktywizowanie środowiska rodzinnego dzieci poprzez:

–  zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte o tematyce matematycznej 

– wykorzystanie nabytej wiedzy podczas proponowanych prac rodzinnych – weekendowych.

3. Planowane wycieczki (odbędą się, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

Termin Miejsce Grupy Organizator
       
październik „Święto dyni” – wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego III i IV Dyrektor, Rada Rodziców
listopad Centrum zabaw „Kolorado” I i II Dyrektor, Rada Rodziców
marzec Warsztaty teatralne I i II Dyrektor, Rada Rodziców
czerwiec Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego wszystkie grupy Dyrektor, Rada Rodziców
przez cały rok muzea, wystawy, galerie, itp., z inicjatywy nauczycieli i rodziców II, III i IV Nauczyciele, Rodzice

Działania planowane w zakresie współpracy z Rodzicami

1. Umożliwienie comiesięcznego kontaktu rodziców z nauczycielem:

   1. wrzesień – zebranie grupowe;
   2. październik – zajęcia otwarte, grupowy konkurs jesienny:
   3. listopad – dzień otwarty;
   4. grudzień – imprezy świąteczne;
   5. styczeń – zebranie szkoleniowe;
   6. luty – zajęcia otwarte;
   7. marzec – dzień otwarty;
   8. kwiecień – zajęcia otwarte;
   9. maj / czerwiec – imprezy z rodzicami.     

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z uwzględnieniem części zajęć aktywizujących rodziców i części edukujących, pokazujących metody pracy z dziećmi– wieszanie dużych zaproszeń w formie zachęcającej dla rodziców, wprowadzanie metod aktywizujących rodziców w trakcie zajęć, rozmowa na temat prowadzonych zajęć – zachęcanie, reklama – na zebraniach /nauczycielki/.

2. Zorganizowanie po jednym zajęciu otwartym – pokazowym przez specjalistów w celu wyeksponowania ich pracy z dziećmi:

Gr I      – logopedyczne

Gr. II    – ruchowe – terapeuta SI/rehabilitant

Gr. III   – logopedyczne

Gr IV    – gotowość szkolna – psycholog.

3. Zebrania z rodzicami:

 • Wrzesień – organizacyjne /dyrektor, nauczyciele/;
 • Styczeń – szkoleniowe:
 • „ Czy jestem gotowy do szkoły?” dla rodziców gr.IV
 • „Co umieć powinien 3 / 4 / 5 latek?” ( nauczyciele gr. I , II, III );
 • Maj – zebranie z rodzicami dzieci „nowych” przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

4.  Przeprowadzenie grupowego konkursu jesiennego w czasie zajęć otwartych  w październiku „Kolory jesieni”, wspólne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej darami jesieni. Wystawa prac w szatni i na tablicach grup, jury – wszyscy pracownicy przedszkola, bez możliwości głosowania na swoją grupę. Forma prac dowolna.

Termin realizacji: październik 2020

5. Przeprowadzenie konkursu rodzinnego lub grupowego (w zależności od sytuacji epidemicznej) przed świętami Bożego Narodzenia „Łańcuchy” – wykonanie łańcucha na choinkę dowolną techniką – indywidualnie w domu lub grupowo podczas zajęć otwartych. Łańcuchami można udekorować szatnię przed świętami.

Termin realizacji: grudzień 2020

6.  Kontynuacja całorocznego rodzinnego konkursu „Mały detektyw”. Celem konkursu jest zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną, poznanie najbliższego otoczenia – dzielnicy Ochota.

Zadaniem dzieci i rodziców jest:

 • odnalezienie miejsca zaprezentowanego na zdjęciu, które w pierwszych dniach każdego miesiąca będzie prezentowane na stronie przedszkola, fb i tablicy w holu
 • wykonanie fotografii dziecka w miejscu zaprezentowanym na fotografii
 • przesłanie wykonanego zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka  na adres mailowy:  dpotocka@edu.um.warszawa.pl w terminie do 10 każdego miesiąca.

Nadesłane do nas fotografie będą zaprezentowane na stronie przedszkola oraz gazetce dla Rodziców. Na uczestników detektywistycznego zadania czekają nagrody niespodzianki! Jeszcze przed końcem roku szkolnego nagrodzimy najbardziej aktywnych Detektywów!

7. Angażowanie rodziców w :

 1. pomoc w organizowanie wycieczek/ imprez/ wyjść,
 2. gromadzenie pomocy do prac plastycznych, kącików artystycznych,
 3. czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 4. udział w konkursach rodzinnych,
 5. udział w Teatrze Rodziców, koordynator – p. Irena Sobolewska,
 6. realizację przedsięwzięcia „Mali Kucharze”.

8. Zachęcanie rodziców do działań społecznych na rzecz przedszkola i grupy.