Plan pracy

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PRACY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. Realizacja rocznej tematyki kompleksowej w oparciu o założenia podstawy programowej, Koncepcji Pracy Przedszkola i bieżące potrzeby przedszkola

 

 1. Realizacja projektu „Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka” poprzez realizację:
 • Programu z zakresu edukacji zdrowotnej „Dbam o zdrowie”

Główne zadania:

 1. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 1. Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej oraz pogody ducha.
 2. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych poprzez etapowość danej czynności.
 3. Promowanie pozytywnych wzorców postępowania.
 4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o zdrowiu w zgodzie ze środowiskiem.
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 6. Odnalezienie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
 7. Angażowanie rodziców w realizację założeń programu.

Tematyka kompleksowa do realizacji – pierwszy tydzień każdego miesiąca:

Wrzesień:                      „Jestem lubiany, pogodny, szczęśliwy”

Październik:                „Dbam o czystość osobistą”

Listopad:                      „Dbam o otoczenie”

Grudzień:                     „Choroba – co to takiego?”

Styczeń:                        „Dbam o kręgosłup. Zapobiegam wadom postawy”  

Luty:                             „Dbam o wzrok”

Marzec:                        „Dbam o słuch”

Kwiecień:                     „Odżywiam się zdrowo”

Maj:                              „Piję wodę”

Czerwiec:                   „Wypoczynek ważna sprawa”.

 • Kontynuacja przedsięwzięcia „Mali Kucharze” w gr. III i IV:
 1. samodzielne przygotowywanie raz w miesiącu przez dzieci podwieczorku,
 2. wdrażanie do higieny w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków,
 3. zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy,
 4. wyposażenie dzieci do pracy ( naczynia, sztućce, deski, fartuszki, itp.).
 • Programu zajęć logopedycznych „ĆWICZENIA (nie tylko) ODDECHOWE NA ZDROWIE I PIĘKNĄ WYMOWĘ”

 2. Realizacja projektu „Kreatywny przedszkolak”  poprzez realizacje tematyki kompleksowej „Eksperymenty z kolorami”

Główne zadania:

 1. Rozbudzanie kreatywności, aktywności i fantazji u dzieci.
 2. Wdrażanie do codziennego ruchu, pobytu na świeżym powietrzu i uprawiania sportów, rozumienie wpływu ruchu na zdrowie.
 3. Dbanie o zapewnienie dzieciom warunków dla relaksu, wyciszenia i higieny psychicznej. Uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Wdrażanie do dbania o słuch i wzrok.
 4. Pokazywanie dzieciom innego sposobu na spędzania czasu wolnego jako przeciwieństwo siedzenia przed telewizorem, komputerem.
 5. Budowanie poczucia integracji społeczności przedszkolnej poprzez wspólną „kolorową” zabawę.

Tematyka kompleksowa do realizacji – trzeci tydzień każdego miesiąca od października:

Październik:            pomarańczowy

Listopad:                  brązowy

Grudzień:                 czerwony

Styczeń:                    biały

Luty:                         niebieski

Marzec:                     fioletowy

Kwiecień:                 zielony

Maj:                           żółty

Czerwiec:               „kolorowy”

 

II. Planowane wycieczki

Termin

Miejsce

Grupy

Organizator

listopad

Centrum zabaw „Kolorado”

I i II

Dyrektor, Rada Rodziców

luty

Wycieczka do teatru, kina

III i IV

Dyrektor, Rada Rodziców

czerwiec

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

wszystkie grupy

Dyrektor, Rada Rodziców

przez cały rok

muzea, wystawy, galerie, teatry z inicjatywy nauczycieli i rodziców

II, III i IV

Nauczyciele, Rodzice

       

 

III. Działania planowane w zakresie współpracy z Rodzicami

1.. Umożliwienie comiesięcznego kontaktu rodziców z nauczycielem:

 1. wrzesień – zebranie grupowe;
 2. październik – zajęcia otwarte,
 3. listopad – dzień otwarty;
 4. grudzień – imprezy świąteczne;
 5. styczeń – zebranie szkoleniowe;
 6. luty – zajęcia otwarte;
 7. marzec – dzień otwarty;
 8. kwiecień – zajęcia otwarte;
 9. maj / czerwiec – imprezy z rodzicami,

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z uwzględnieniem części zajęć aktywizujących rodziców i części edukujących, pokazujących metody pracy z dziećmi– wieszanie dużych zaproszeń w formie zachęcającej dla rodziców, wprowadzanie metod aktywizujących rodziców w trakcie zajęć, rozmowa na temat prowadzonych zajęć.

2. Zorganizowanie po jednym zajęciu otwartym – pokazowym przez specjalistów w celu wyeksponowania ich pracy z dziećmi.

3. Zebrania z rodzicami:

 • Wrzesień – organizacyjne /dyrektor, nauczyciele/;
 • Styczeń – szkoleniowe:

„Co umieć powinien 3 / 4 /5 latek?” ( nauczyciele gr. I, II, III );

„ Czy jestem gotowy do szkoły?” dla rodziców gr. IV (psycholog, nauczyciele gr. IV)

 • Maj – zebranie z rodzicami dzieci „nowych” przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

4. Przeprowadzenie rodzinnego konkursu „ Eksperymentujemy z kolorami”.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastyczno-technicznej dowolną techniką.

Wystawa prac w szatni, jury – wszyscy pracownicy przedszkola.

Termin realizacji: listopad 2023r.

5. Przeprowadzenie rodzinnego konkursu „Nasz aktywny dzień”.

Cele konkursu:

–  propagowanie aktywności fizycznej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,

–  realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej państwa: Wspieranie nauczycieli     w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastyczno-technicznej dowolną techniką.

Wystawa prac w szatni i na tablicach grup, jury – wszyscy pracownicy przedszkola.

Termin realizacji: kwiecień 2024r.

6. Angażowanie rodziców w :

 1. pomoc w organizowanie wycieczek/ imprez/ wyjść,
 2. gromadzenie pomocy do prac plastycznych, kącików artystycznych,
 3. czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 4. udział w konkursach rodzinnych,
 5. udział w Teatrze Rodziców,
 6. realizację przedsięwzięcia „Mali Kucharze”.

8. Zachęcanie rodziców do działań społecznych na rzecz przedszkola i grupy.