Plan pracy

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PRACY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Realizacja projektu „Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka” poprzez realizację programu własnego „Dbam o zdrowie”.

Główne zadania:

 1. Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 2. Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej oraz pogody ducha.
 3. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych poprzez etapowość danej czynności.
 4. Promowanie pozytywnych wzorców postępowania.
 5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o zdrowiu w zgodzie ze środowiskiem.
 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 7. Odnalezienie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
 8. Angażowanie rodziców w realizację założeń programu.

Tematyka kompleksowa do realizacji – pierwszy tydzień każdego miesiąca.

Wrzesień:         „Jestem lubiany, pogodny, szczęśliwy”

Październik:     „Dbam o czystość osobistą”

Listopad:            „Dbam o otoczenie”

Grudzień:          „Choroba – co to takiego?”

Styczeń:             „Dbam o kręgosłup. Zapobiegam wadom postawy”  

Luty:                   „Dbam o wzrok”

Marzec:              „Dbam o słuch”

Kwiecień:           „Odżywiam się zdrowo”

Maj:                      „Piję wodę”

Czerwiec:            „Wypoczynek ważna sprawa”.

Angażowanie rodziców do realizacji założeń programu:

– zapraszanie rodziców celem czytania dzieciom literatury dziecięcej z zakresu zdrowia, – przynoszenie pomocy do realizowanych tematów kompleksowych,

– udział w konkursie rodzinnym „Zdrowy posiłek”

Konkurs polega na przygotowaniu przez całą rodzinę i sfotografowaniu zdrowego posiłku. Może to być śniadanie, obiad lub kolacja. Ważne, by zdjęcie było dobrej jakości! Wraz ze zdjęciem należy przysłać sposób przygotowania posiłku. Można sfotografować także kolejne etapy przygotowania i dołączyć rysunek posiłku wykonany przez dziecko.

 Kontynuacja przedsięwzięcia „Mali Kucharze” w gr. III i IV:

 1. samodzielne przygotowywanie raz w miesiącu przez dzieci podwieczorku,
 2. wdrażanie do higieny w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków,
 3. zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy. 

Programu grupowych zajęć „Sprawne Ucho”

Główne zadania:

 1. Doskonalenie umiejętności recepcji dźwięków, rozwijanie wrażliwości słuchowej
 2. Doskonalenie słuchu mownego, w tym doskonalenie funkcji słuchu fonemowego, słuchu fonetycznego, słuchu prozodycznego oraz umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 3. Rozwijanie słuchowej pamięci słownej
 4. Doskonalenie umiejętności semantyzacji dźwięków mowy
 5. Rozwijanie słuchowej kontroli słownej

 2. Realizacja projektu „Twórczy i aktywny przedszkolak” poprzez realizację programu własnego „Kolorowa matematyka”.

Główne zadania:

 1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej
 2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 4. Stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
 5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Tematyka kompleksowa do realizacji – jedne zajęcia w tygodniu, utrwalanie wprowadzonych pojęć w ciągu całego tygodnia i miesiąca

Październik:    „Wesołe zabawy – orientuję się w przestrzeni”  

Listopad:          „Poznajemy i dostrzegamy figury geometryczne w  otoczeniu – intuicje  geometryczne”

Grudzień:         „Klasyfikowanie wg określonych cech, szeregowanie, zbiory”

Styczeń:           „Rytm i rytmiczna organizacja czasu, przyswajanie określeń czasu”

Luty:               „Kształtowanie umiejętności liczenia: przeliczanie, dodawanie, odejmowanie”

Marzec:         „Pomiar długości, szerokości i wysokości – nabywanie umiejętności, określanie i dokonywanie pomiarów”      

Kwiecień:      „Pomiar ciężkości i pojemności – nabywanie umiejętności określania i pomiaru”

Maj:               „Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur”

Czerwiec:      „Powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności  matematycznych”.

Aktywizowanie środowiska rodzinnego dzieci poprzez:

–  zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte o tematyce matematycznej 

– wykorzystanie nabytej wiedzy podczas proponowanych prac rodzinnych – weekendowych.

3. Planowane wycieczki

Termin Miejsce Grupy Organizator
       
październik „Święto pieczonego ziemniaka” – wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego III i IV Dyrektor, Rada Rodziców
listopad Centrum zabaw „Kolorado” I i II Dyrektor, Rada Rodziców
marzec Warsztaty teatralne I i II Dyrektor, Rada Rodziców
czerwiec Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego wszystkie grupy Dyrektor, Rada Rodziców
przez cały rok muzea, wystawy, galerie, itp., z inicjatywy nauczycieli i rodziców II, III i IV Nauczyciele, Rodzice

Działania planowane w zakresie współpracy z Rodzicami

1. Umożliwienie comiesięcznego kontaktu rodziców z nauczycielem:

   1. wrzesień – zebranie grupowe;
   2. październik – zajęcia otwarte,
   3. listopad – dzień otwarty;
   4. grudzień – imprezy świąteczne;
   5. styczeń – zebranie szkoleniowe;
   6. luty – zajęcia otwarte;
   7. marzec – dzień otwarty;
   8. kwiecień – zajęcia otwarte;
   9. maj / czerwiec – imprezy z rodzicami.     

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z uwzględnieniem części zajęć aktywizujących rodziców i części edukujących, pokazujących metody pracy z dziećmi– wieszanie dużych zaproszeń w formie zachęcającej dla rodziców, wprowadzanie metod aktywizujących rodziców w trakcie zajęć, rozmowa na temat prowadzonych zajęć – zachęcanie, reklama – na zebraniach /nauczycielki/.

2. Zorganizowanie po jednym zajęciu otwartym – pokazowym przez specjalistów w celu wyeksponowania ich pracy z dziećmi:

Gr I      – logopedyczne

Gr. II    – ruchowe – terapeuta SI/rehabilitant

Gr. III   – logopedyczne

Gr IV    – gotowość szkolna – psycholog,

3. Zebrania z rodzicami:

 • Wrzesień – organizacyjne /dyrektor, nauczyciele/;
 • Styczeń – szkoleniowe:
 • „ Czy jestem gotowy do szkoły?” dla rodziców gr. III i IV
 • „Co umieć powinien 3 / 4 latek?” ( nauczyciele gr. I i II );
 • Maj – zebranie z rodzicami dzieci „nowych” przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

4.   Przeprowadzenie rodzinnego konkursu w „Anioły” wykonanie z dzieckiem aniołka z dowolnego materiału. Wystawa prac w szatni. Forma prac dowolna.

Termin realizacji: listopad/grudzień 2019

5. Przeprowadzenie rodzinnego konkursu „Zdrowy posiłek” –  przygotowanie przez całą rodzinę i sfotografowanie zdrowego posiłku.
Może to być śniadanie, obiad lub kolacja. Ważne, by zdjęcie było dobrej jakości!
Wraz ze zdjęciem należy przysłać sposób przygotowania posiłku.
Można sfotografować także kolejne etapy przygotowania i dołączyć rysunek posiłku wykonany przez dziecko.

Termin realizacji: marzec 2020

6.  Przeprowadzenie całorocznego rodzinnego konkursu „Mały detektyw”. Celem konkursu jest zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną, poznanie najbliższego otoczenia – dzielnicy Ochota.

Zadaniem dzieci i rodziców jest:

 • odnalezienie miejsca zaprezentowanego na zdjęciu, które w pierwszych dniach każdego miesiąca będzie prezentowane na stronie przedszkola i tablicy w holu
 • wykonanie fotografii dziecka w miejscu zaprezentowanym na fotografii
 • przesłanie wykonanego zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka  na adres mailowy:  dpotocka@edu.um.warszawa.pl w terminie do 10 każdego miesiąca.

Nadesłane do nas fotografie będą zaprezentowane na stronie przedszkola oraz gazetce dla Rodziców. Na uczestników detektywistycznego zadania czekają nagrody niespodzianki! Jeszcze przed końcem roku szkolnego nagrodzimy najbardziej aktywnych Detektywów Roku Szkolnego 2019/2020!

7. Angażowanie rodziców w :

 1. pomoc w organizowanie wycieczek/ imprez/ wyjść,
 2. gromadzenie pomocy do prac plastycznych, kącików artystycznych,
 3. czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 4. udział w konkursach rodzinnych,
 5. udział w Teatrze Rodziców,
 6. realizację przedsięwzięcia „Mali Kucharze”.

8. Zachęcanie rodziców do działań społecznych na rzecz przedszkola i grupy.