zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice

W dniach od 6 do 15 maja 2020r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 zawiesza zajęcia na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych GIS obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Jednocześnie informuję, iż w okresie, gdy działalność przedszkola jest zawieszona nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod                  i technik kształcenia na odległość.

Aktualizacja – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2