Składanie wniosków – rekrutacja

Z uwagi na sytuację epidemiczną i zawieszenie pracy przedszkola

papierowe wersje wniosków wraz z załącznikami można składać wyłącznie w podanych poniżej terminach:

15.03.2021 (poniedziałek) w godz. 7.00 – 10.00

17.03.2021 (środa) w godz. 15.00 – 17.00

18.03.2021 (czwartek) w godz. 14.00 – 17.00