przyjmowanie wniosków

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych 2021

Rodzice/prawni opiekunowie:

– wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do przedszkola pierwszego wyboru.

lub

–  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu  pierwszego wyboru. Wnioski rekrutacyjne wraz  z załącznikami potwierdzającymi kryteria prosimy składać do pojemnika znajdującego się w holu wejściowym do przedszkola od pon. do piątku w godz. 7.00-17.00. Komplet dokumentów proszę składać w kopercie lub foliowej „koszulce”.

lub

–  wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu  pierwszego wyboru. Wnioski rekrutacyjne wraz  z załącznikami potwierdzającymi kryteria prosimy składać do pojemnika znajdującego się w holu wejściowym do przedszkola od pon. do piątku w godz. 7.00-17.00. Komplet dokumentów proszę składać w kopercie lub foliowej „koszulce”.

– informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

Uwaga: pusty, wydrukowany papierowy wniosek do wypełnienia odręcznego można uzyskać w przedszkolu.

POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA WNIOSKU BĘDZIEMY WYSYŁAĆ DO PAŃSTWA NA ADRES E-MAIL

Prosimy o czytelne, wyraźne wpisywanie adresów mailowych we wniosku.

 

Skany/zdjęcia wniosków  i skany dokumentów przesłane przez rodziców bezpośrednio na adres mailowy przedszkola nie będą rozpatrywane (RODO).

Przypominamy, że zasady, kryteria, terminy rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki