Nauczenie na odległość cd

DRODZY RODZICE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  od dnia 27.04.2020r. do dnia 24.05.2020r. nauka realizowana będzie na odległość.

                                          Dyrektor

                                                    Dorota Potocka