Informacja

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 roku

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

od dnia 25.03.2020r. do 10.04.2020r. nauka realizowana będzie na odległość.

W związku z powyższym codziennie, w godzinach porannych na adresy mailowe Rodziców

wysyłane będą materiały a także możliwe sposoby i formy ich realizacji przez dziecko w domu.

Prosimy Rodziców o aktywny udział w wykonywaniu zadań.

Wszystkie wykonane w domu prace prosimy o dostarczenie do nauczycieli grup po powrocie do przedszkola.

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70

Dorota Potocka